Branche: Service Logistiek

Opdrachtgever: Service Logistics Forum

Branche: Service Logistiek

Opdrachtgever: Service Logistics Forum

Voor het Service Logistics Forum (SLF) organiseerde LevelUp tweemaal een ‘live’ summit voor 150 leden.

Stichting Service Logistics Forum (SLF) is een kennisplatform en netwerkorganisatie van en voor professionals die innovatie nastreven in de service logistiek. Voor de jaarlijkse ledensummits van deze organisatie was LevelUp verantwoordelijk voor de sponsorwerving en voor de organisatie van de plenaire sessies, break-outs, field trips naar verschillende bedrijven, en een apart programma voor studenten. Daarnaast coördineerde LevelUp de lunch, netwerkborrel en het diner voor de deelnemers van deze summits, en vervulde zij de voorzittersrol tijdens de commissie-overleggen.

5. summit