Over Astrid

Het gezicht achter LevelUp is Astrid Mulders, no-nonsense verbinder, regelaar in hart en nieren, met daarnaast een passie voor taal.

Een perfectionistische zelfstarter, die vol energie elk project oppakt en uitvoert. Ze staat keer op keer garant voor het hoogst haalbare resultaat, binnen de beschikbare middelen en tijd. Want dat is perfectie. Vergelijkbaar met het gevoel dat je krijgt als je met je hand over een puzzel gaat die af is. Alle stukjes op hun plek.

Astrid legt gemakkelijk contact, zowel met ‘de mannen in het magazijn’ als in de boardroom. Ze brengt verbinding tussen de verschillende lagen in de organisatie en creëert wederzijds begrip voor ieders standpunt.

Ze is degene die met je meedenkt en met je spart. Die je inspireert en waar nodig bijstuurt. Die met humor en oog voor detail de projecten en evenementen uitvoert waar je zelf niet aan toekomt. Zodat jij je in alle rust kunt focussen op je eigen werkzaamheden.

Kortom, Astrid ontzorgt. Met haar ‘in the lead’ weet je dat het geregeld wordt. Punt.