Voorlichtingsmateriaal Kind en Ouder

Branche: Zorg

Functie: Programmacoördinator

Opdrachtgever: Prinses Máxima Centrum

Branche: Zorg

Functie: Programmacoördinator

Opdrachtgever: Prinses Máxima Centrum

Binnen het programma Kind- en Ouderinformatie was er vóór alles een enorme behoefte aan overzicht en structuur. Als programma-secretaris van dit omvangrijke en complexe programma wist LevelUp deze op de haar kenmerkende wijze snel neer te zetten.
Voor het verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kinderkanker, is goede informatie essentieel. Het programma Kind- en Ouderinformatie organiseert al het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld aan kind en ouders. Dit kan in de vorm van brochures, informatie op de website, voorlichtingsfilmpjes of animaties.

De samenwerking met LevelUp startte op het moment dat de programmamanager en de werkgroep het overzicht volledig kwijt waren, door de enorme hoeveelheid aanvragen. LevelUp is voortvarend aan de slag gegaan en wist  al spoedig een structuur en werkwijze neer te zetten om overzicht te krijgen én te houden.

Naast het brengen van structuur, nam LevelUp de organisatorische en controlerende werkzaamheden voor haar rekening: overzicht en acties team, bewaken planning en deadlines, contact met grafische partners, controle drukwerkbestanden en organisatorische afstemming met afdelingen over nieuw en/of aan te passen materiaal.
Met de nieuwe werkwijze kwam er overzicht, efficiëntie en daarmee rust in het programma. De programmamanager werd volledig ontzorgd en kon zich focussen op haar kwaliteiten: inhoud en creativiteit. De werkgroep nam de regie weer terug en er kwam inzicht in de financiële situatie.
Nicole van de Ven
Programmamanager

Astrid is zo iemand…. Dat je tijdens de opdracht denkt: “Hoe heb ik het in hemelsnaam ooit zonder haar kunnen doen? “

Met aandacht, pit, humor en inzicht begint ze ergens aan. Ze stelt nét zolang vragen totdat ze zicht heeft op haar werkzaamheden, haar gewenste inzet en de doelen die er gehaald gaan worden.

Ze geeft structuur, overzicht en ontzorgt je.

Astrid heeft een grote rol gespeeld in het tot stand komen van de kind & ouder informatie in het Prinses Máxima Centrum. Een grote opdracht, met veel onzekere factoren en wisselende omstandigheden. Met veel verschillende spelers in het veld.
Met haar tomeloze enthousiasme, kritische vragen, enorme inzet en haar fijne aanwezigheid hebben we dit gezamenlijk tot een succes kunnen maken! Heeft ze structuur en zicht kunnen geven, op de “onoverzichtelijke brei” die het eerst was.

De samenwerking verloopt altijd prettig, Astrid gaat goed in overleg over dingen waar nog vragen over zijn, en zorgt dat ze altijd haar zaken op orde heeft!

Dus nu zit ik hier.. chaoot als ik ben.. te denken: “Hoe moet ik het nu verder doen, zonder Astrid?”