Onderzoeksprojecten overheid

Branche: Overheid

Functie: Projectcoördinator

Opdrachtgever: TKI Dinalog

Branche: Overheid

Functie: Projectcoördinator

Opdrachtgever: TKI Dinalog

Als projectcoördinator  aanspreekpunt voor de organisatie van het project, bewaken van de planning, organisatie overleggen en events, operationele werkzaamheden.
Binnen de Topsector Logistiek worden diverse servicelogistieke onderzoeksprojecten gesubsidieerd. Hiervoor wordt een universiteit aangesteld als projectleider. Mijn opdrachtgever was namens de projectleider penvoerder voor een aantal van deze projecten.

In de projecten komen de wetenschap en commerciële wereld bijeen. Voor het project wordt een consortium samengesteld, bestaande uit een aantal kennisinstellingen en een aantal bedrijven. Samen proberen zij servicelogistieke vraagstukken te optimaliseren. Enerzijds door het ontwikkelen van met name (reken)modellen en anderzijds door het toetsen van de modellen in de praktijk.

In deze functie was LevelUp de spreekwoordelijke spin in het web voor alle consortiumleden, de projectleider en de penvoerder. Organiseren van overleggen, in verschillende samenstellingen, inclusief de periodieke events voor het volledige consortium om de voortgang te bespreken. Bewaken van dezorgde  planning en mijlpalen, verzamelen en verwerken van de financiële gegevens en zorgen voor de communicatie van het project via diverse kanalen.
LevelUp bracht overzicht en zorgde voor de algehele controle van het project.