DISCLAIMER LEVELUP

LevelUp (Kamer van Koophandel: 68597045), hierna te noemen LevelUp, verleent u hierbij toegang tot https://level-up.nu en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. LevelUp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op https://level-up.nu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van LevelUp.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

LevelUp spant zich in om de inhoud van https://level-up.nu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://level-up.nu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aan- spraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Le- velUp. Voor op https://level-up.nu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LevelUp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LevelUp. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LevelUp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke ma- terialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.